Doktoranci

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym" 27.06.2019 r.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„ROZWÓJ W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM”

Bydgoszcz, 27 czerwca 2019 roku

 

Celem konferencji jest integracja środowiska Młodych Naukowców – doktorantów i doktorów – oraz studentów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a także wymiana doświadczeń i poglądów w badaniach dotyczących szeroko rozumianego rozwoju.

 

Adresatami konferencji są studenci, doktoranci i doktorzy prowadzący badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, jednak nie zamykamy się na referentów reprezentujących inne dziedziny nauki i sztuki.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji w formie formularza należy przesłać na adres e-mail: konferencja.rozwój2019@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 czerwca 2019 roku

 

Opłata konferencyjna: 150,00 zł