Doktoranci

Sukcesy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sukcesy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

XXIX Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

oraz

Zjazd Wyborczy Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

W dniach 22-24 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gościliśmy przedstawicieli doktorantów z całej Polski, którzy wzięli udział w XXIX Zjeździe Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich oraz Zjeździe Wyborczym Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych
i Społecznych. Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a przybyli na nie delegaci dokonali wyboru Zarządu Forum
i Porozumienia na kadencję 2020.

Mgr Ewelina GdaniecWiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Doktorantów UKW – została Wiceprzewodniczącą Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich,

a mgr Marta RajewskaPrzewodnicząca Uczelnianej Rady Doktorantów UKW – została Przewodniczącą Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Podczas Posiedzenia miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu DOCUP 2019 zorganizowanego już po raz kolejny przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich. Kapituła Konkursu – w składzie dr Agata Pyrzyńska, dr inż. Angela Andrzejewska, mgr Katarzyna Wierzbicka – przyznała nagrody w trzech kategoriach. W każdej z nich doceniony został Samorząd Doktorantów UKW:

I miejsce w kategorii wydarzenie naukowe za Konferencję Naukową „Nauki humanistyczne
i społeczne w badaniach młodych naukowców”, która miała miejsce 29 czerwca 2019 r.;

II miejsce w kategorii wydarzenie samorządowe za Wigilię Doktorantów UKW 2018 r.;

I miejsce w kategorii działalność samorządowa doktoranta przyznano mgr Marcie Rajewskiej.

Podczas wspólnych obrad Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich oraz Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych odbyła się debata na temat „Jak Uczelnie odnalazły się w nowej rzeczywistości? Czy zadbały o swoich doktorantów?”, w której udział wzięli prof. dr hab. Roman Leppert (Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW), dr Agata Pyrzyńska (Rzecznik Praw Doktoranta), dr inż. Angela Andrzejewska (Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów), mgr Piotr Krzyżański (Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych) oraz mgr Radosław Komuda (Pełnomocnik Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich). Mowa była o kwestiach doktoranckich w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce: powstawaniu szkół doktorskich, tworzeniu ich regulaminów i programów kształcenia, a także o sprawach dotyczących doktorantów studiów doktoranckich – ich problemach, stypendiach oraz finansowaniu badań naukowych. Wymieniano się również dobrymi praktykami, które zastosowano w poszczególnych uczelniach.