Doktoranci

Konferencja naukowa pn. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym

Konferencja naukowa pn. KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym

Ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych naukowców

pn. „KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym”

Bydgoszcz, 20 marca 2020 roku

 

Od 2011 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego organizuje ogólnopolskie konferencje, które mają umożliwić doktorantom prezentację i publikację ich badań. Tematem pierwszej konferencji był „Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów”, kolejna poświęcona była zagadnieniu kryzysu, jego genezy i konsekwencji na przestrzeni dziejów. Uczestnicy trzeciej i czwartej z kolei konferencji, które odbyły się w Bydgoszczy w 2018 i 2019 roku prezentowali wyniki swoich badań pod hasłem „Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym”. Owocem konferencji są opublikowane prace zbiorowe.

W 2020 roku zamierzamy kontynuować serię tych konferencji, tym razem  pod nazwą „KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym”. Interdyscyplinarnym dlatego, że chcemy umożliwić doktorantom i studentom oraz młodym pracownikom naukowym prezentację wyników badań naukowych w różnych dyscyplinach. 

Co to jest konflikt? 

Definicja z Leksykonu PWN wydanego w 1971 roku dobrze oddaje motto naszej Konferencji:

Konflikt: 1) niezgodność; 2) sprzeczność tendencji, poglądów, interesów; 3) zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg (…).”

 

Zapraszamy magistrantów, doktorantów i młodych (ale także dojrzałych)  naukowców, specjalistów z zakresu administracji, archeologii, historii, historii sztuki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, nauk o mediach, pedagogiki, politologii, prawa, psychologii, socjologii i innych dyscyplin naukowych, w których pojęcie konfliktu występuje, do udziału w naszej konferencji.

 

Czas wystąpienia: 15 minut

 

Konferencja odbędzie się
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Terminarz:

 do 20 lutego 2020 r. - przesłanie zgłoszenia (z abstraktem) na formularzu https://docs.google.com/forms/d/1qv3TJLxCjxu-oywrRwFVZbJEtTfFuFo1RIsCg2Ua-oc/edit

  1. do 23 lutego 2020 r. - informacja o zakwalifikowaniu referatu;
  2. do 28 lutego 2020 r. - dokonanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji opłaty konferencyjnej (na numer konta wskazany przez organizatorów);
  3. do 5 marca 2020 r. - rozesłanie programu konferencji;
  4. 20 marca 2020 r. - Konferencja „KONFLIKT w ujęciu interdyscyplinarnym”;
  5. do 31 marca 2020 r. - ostateczny termin przesłania przez uczestników konferencji tekstów spełniających wymogi redakcyjne do monografii.

 

Opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch, druk w monografii pokonferencyjnej - tekstów wysłanych w terminie określonym przez redaktorów, spełniających wymogi redakcyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji - w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW i egzemplarz autorski publikacji).

 

Adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących konferencji: 

konfliktinterdyscyplinarnie@gmail.com