Doktoranci

Posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dnia 4 marca 2020 r. o godzinie 17.00 w budynku UKW przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Porządek Posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dnia 4 marca 2020 r.

  1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybory związane ze zmianą Regulaminu Samorządu Doktorantów.
  4. Wybór przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
  5. Wybór przedstawicieli doktorantów do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów.
  6. Sprawy bieżące.