Doktoranci

Zdalne posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów

Zdalne posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędzie się dnia 14 maja 2020 r. 

Porządek obrad:

  1. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Komisji rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
  2. Uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Wyborczej URD;
  3. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Wyborczej URD;
  4. Omówienie problemów doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego związanych z pandemią SARS-CoV-2;
  5. Sprawy bieżące.


Informujemy, że do dnia 11 maja 2020 r. Doktorantki/Doktoranci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mogą zgłaszać chęć pracy w komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także Komisji Wyborczej URD.

Procedura zgłaszania chęci udziału pracy w w/w. komisjach:
Osoba, która chciałaby pracować w komisji powinna przesłać wiadomość, zawierającą informację o chęci pracy w komisji - koniecznie że wskazaniem czy w komisji rekrutacyjnej, czy Komisji Wyborczej URD, czy też w obu - na maila  samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com wyłącznie z konta w domenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (@ukw.edu.pl)*!

*Kandydatury osób, które wyślą wiadomość z konta innego niż uczelniane (o którym mowa wyżej) lub nie wskażą komisji, w której chciałyby pracować nie będą brane pod uwagę podczas wyboru członków poszczególnych komisji przez Uczelnianą Radę Doktorantów.