Doktoranci

Koszty przewodu doktorskiego - nowe zarządzenie

Zostało opublikowane Zarządzenie Rektora UKW w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego. Zamieszczamy je w załączniku.