Doktoranci

Zgłoszenia do Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UKW

Doktorantki/Doktoranci UKW

Zachęcamy do zgłaszania chęci w pracach Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UKW.
Poszukujemy jeszcze dwóch osób.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 września 2020 r. na adres e-mail: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com 

Pierwszym zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów UKW na kolejną kadencję, która będzie reprezentowała interesy Doktorantek i Doktorantów zarówno ze szkoły doktorskiej jak i ze studiów doktoranckich prowadzonych w naszej Uczelni.

Z wyrazami szacunku
mgr Marta Rajewska
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UKW