Doktoranci

Aktualności

Konferencja "Kultura-Media-Społeczeństwo"- podsumowanie

W dn. 1-2 czerwca 2017 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Kultura-Media-Społeczeństwo (z ang. International Scientific Conference „CULTURE – MEDIA – COMMUNITY”). Organizatorem wydarzenia była Uczelniana Rada Doktorantów UKW oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW...

W dn. 1-2 czerwca 2017 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Kultura-Media-Społeczeństwo (z ang. International Scientific Conference „CULTURE – MEDIA – COMMUNITY”). Organizatorem wydarzenia była Uczelniana Rada Doktorantów UKW oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

W uroczystym otwwarciu konferencji uczestniczył również Prorektor ds. Studenckich  i Jakości Kształcenia, dr hab. Benedykt Odya, prof. Nadzw.

W panelu eksperckim swoje prelekcje wygłosili członkowie Komitetu Naukowego w składzie:

  • dr hab. Elżbieta Laskowska /Temat wystąpienia: Językowy obraz człowieka w Internecie;
  • dr hab. Anna Bączkowska, prof. /Temat wystąpienia: Badania korpusowe w analizie dyskursu medialnego;
  • dr hab. Grażyna Sawicka, prof. /Temat wystąpienia: Wartości w życiu współczesnych nomadów;
  • dr hab. Filip Pierzchalski, prof. /Temat wystąpienia: Reprezentacja medialna jako reprezentacja hegemoniczna;
  • dr Grzegorz Kaczmarek / Temat wystąpienia: Ambicje i oportunizm mediów.

Łącznie w dwudniowej konferencji uczestniczyło 46 prelegentów z licznych ośrodków naukowych. W tym gronie należy wymienić, m.in.: Ankara Üniversitesi, Copenhagen Business School, Donetski Państwowy Uniwersytet im W.Stusa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, University of Keele, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz wielu innych, szczególnie z Ukrainy.

Konferencja bez wątpienia miała charakter interdyscyplinarny. Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak m.in. kultura żywego słowa w odniesieniu do kultur narodowych, językowy obraz świata w międzynarodowym dyskursie medialnym czy też przejawy kultury w mediach społecznościowych. Prelegenci wygłaszali referaty z dziedziny: językoznawstwa, politologii, socjologii, prawa, psychologii, pedagogiki, dziennikarstwa, czy też nauk o polityce. Szczególnie dużą uwagę poświęcono bieżącym sprawom, czyli walce z terroryzmem definiowanym wielorako, problemowi migracyjnemu, cyberprzestrzeni, roli mediów oraz nowym wymiarom komunikacji interpersonalnej. Poruszono także aspekt bezpieczeństwa, głównie przez pryzmat działalności jednostek policji i straży pożarnej. Zdecydowana większość wystąpień bazowała na ujęciu problemu w kontekście specyfiki przekazu w XXI wieku oraz kreowaniu rzeczywistości przez współczesne media.

Powyższe prezentacje zostały rozwinięte podczas paneli dyskusyjnych, z których wygenerowano wiele interesujących wniosków.

Warto dodać, że pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta, integracyjna kolacja w restauracji ,,Ogniem i Mieczem” dla wszystkich prelegentów i zaproszonych gości.

Z relacji uczestników wynika duże zadowolenie związane z udziałem w konferencji ,,Kultura-Media-Społeczeństwo”. Aktualność poruszanej tematyki skłoniła do licznych refleksji , które uczestnicy będą mogli rozwinąć w swoich publikacjach umieszczonych w Zeszytach Uczelnianej Rady Doktorantów UKW. Mgr Natalia Kalkowska, czyli p.o. Redaktora Naczelnego Pisma będzie pozostawać w stałym kontakcie z wszystkimi Prelegentami.

To kolejna autorska, naukowa inicjatywa URD UKW. Przypomnijmy, że w kwietniu członkowie URD zorganizowali Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich. Rok temu z kolei podjęto się organizacji Ogólnopolskiej Konferencji ,,Język we współczesnych dyskursach”.

O wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zadbała Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW.

 

Konferencja Kultura-Media-Społeczeństwo- bieżące informacje

28 kwietnia br. Uczelniana Rada Doktorantów UKW zakończyła nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃTWO" w dn. 1-2 czerwca br. Na wskazany adres email dotrała bardzo duża liczba zgłoszeń w związku z czym dokonano wyboru tematów. Wszyscy powinni juz otrzymać wiadomości zwrotne potwierdzające przyjęcie/lub nie, zgłoszenia. Kolejny e-mail dotyczył będzie dokonywania opłaty konferencyjnej w obniżonej kwocie 120 zł. 

Program konferencji zostanie rozesłany nieco później, bo w okolicach 10-go maja br. 

Bieżące informacje można znaleźć również na profilu FB Samorządu Doktorantów UKW.

 

 

Święto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

25 kwietnia br. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oficjalnie świętował 684.rocznicę koronacji patrona naszej uczelni. Władze UKW oraz przedstawciele Samorządu Doktroantów i Studentów złożyły kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. W sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UKW, w którym uzcestniczyli przedstawiciele Uczelnianej Rady Doktorantów. 

Więcej informacji na stronie Uczelni: www.ukw.edu.pl 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy

Sukcesem zakończył się XX Jubileuszowy Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, który odbywał się 7-9 kwietnia w Bydgoszczy. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była Uczelniana Rada Doktorantów UKW...
 

Międzynarodowa Konferencja pn. Kultura-Media-Społeczeństwo

Uczelniana Rada Doktorantów oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. 
,,KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃSTWO" 1-2 czerwca 2017. 
Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.doktoranci.ukw.edu.pl w zakładce konferencji. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.
 
Zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja pn. Kultura-Media-Społeczeństwo

Uczelniana Rada Doktorantów oraz Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. 
,,KULTURA-MEDIA-SPOŁECZEŃSTWO" 1-2 czerwca 2017. 
Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegóły znajdują się na stronie www.doktoranci.ukw.edu.pl w zakładce konferencji. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny oraz Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.
 
Zapraszamy!

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w programie "Generacja 2.0"

16 marca br. przedstawiciele Uczelnianej Rady Doktorantów UKW uczetsniczyli w programie "Generacja 2.0" emitowanym przez TVP3 Bydgoszcz....

Spotkanie dot. stypendium Fulbrighta

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW zaprasza do udziału w spotkaniu dot. oferty stypendialnej Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta...

Zaproszenie od programu ERASMUS!

Czy wiecie, że doktoranci również mogą wyjechać na Erasmusa- zarówno na studia, jak i na praktykę?

...

Finał akcji ,,PODARUJ KSIĄŻKĘ"

W piątek, 3-go marca członkinie Uczelnianej Rady Doktorantów UKW przekazały datki podopiecznym bydgoskiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 30  zebrane podczas akcji ''PODARUJ KSIĄŻKĘ"...

 

Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego

''WIWAT KRÓL!''
Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego, założyciela Bydgoszczy i Patrona naszego Uniwersytetu, zgromadziły wielu mieszkańców...