Doktoranci

Zeszyty Naukowe

Okładka Zeszyty Naukowe

Uczelniana Rada Doktorantów UKW serdecznie zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, studentów do nadsyłania prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w kategoriach artykuły oraz raporty z badań. Podstawowym warunkiem opublikowania pracy jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW będą wydawane w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania oraz prace prosimy kierować na adres Redakcji: zeszyty.urd.ukw@gmail.com 

REDAKCJA: 

 • NATALIA KALKOWSKA - redaktor naczelna, email:zeszyty.urd.ukw@gmail.com

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:  

 • Marek Barszcz,
 • Sandra Kocha,
 • Oliwia Kowalczyk,
 • Marta Rajewska;
 • Michalina Sołtys,
 • Samuela Tomasik, 
 • Joanna Wieczorek-Orlikowska,
 • Alicja Żardecka. 

RADA NAUKOWA:

 • prof. dr hab. Jacek Woźny - Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. - Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka- Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW
 • prof. dr hab. Adam Gwiazda - Kierownik Studiów Doktoranckich
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. UKW-  Kierownik Studiów Doktoranckich
 • dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. - Kierownik Studiów Doktoranckich
 • prof. dr hab. Roman Leppert  - Kierownik Studiów Doktoranckich
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. - Kierownik Studiów Doktoranckich